RM 81 ASF - do mycia plandek, silników i tłuszczy

   Recenzja(0)
   250,00 zł
   Z podatkiem

   Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników.

   Ilość:
   40sztuk
   • Polityka bezpieczeństwaPolityka bezpieczeństwa
   • Zasady dostawyZasady dostawy
   • Zasady zwrotuZasady zwrotu

   Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie.

                                                                                                    

            

         

    

   RM 81 ASF - Aktywny środek czyszczący.

   Numer katalogowy: 6.295-556.0

   Pojemność: 10 L (koncentrat)

   Preparat do mycia wysokociśnieniowego. Łagodny w stosunku do czyszczonych materiałów. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Doskonały do mycia pojazdów, plandek i silników.

   Właściwości

   • Skuteczny środek do czyszczenia wysokociśnieniowego
   • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
   • Czyszczenie we wszytskich zakresach temperaturowych
   • Bezpieczne działanie czyszczące
   • Przyjemny, świeży zapach
   • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
   • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
   • Wolny od NTA
   • Wolny od fosforanów
   • Nie zawiera silikonów

   Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

   • H290 Może powodować korozję metali.
   • H319 Działa drażniąco na oczy.
   • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
   • P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
   • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
   • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
   • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
   • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
   6.295-556.0

   Specyficzne kody

   Brak recenzji użytkowników.

   Napisz recenzję
   RM 81 ASF - do mycia plandek, silników i tłuszczy

   RM 81 ASF - do mycia plandek, silników i tłuszczy

   250,00 zł
   Z podatkiem